غچین

|مجاز
غچین|بورس
آخرین قیمت
5,8503.72%
قیمت پایانی
5,850
حجم(مشکوک)
11/6M
 • ارزش معاملات
  67/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غچین
  • ارزش بازار12/5B
  • تعداد معاملات11,568,284
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-10/4B
  • سرانه خرید حقیقی27K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,650بازه قیمت روز5,130
  53/3B
  حقیقی
  63/7B
  14/5B
  حقوقی
  4/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/8M
  • تعداد سهام2,140,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: chinchinfood@gmail.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسن حجاریان برق
   نشانی امور سهام:
   ایران - مشهد - کیلومتر 2 جاده مشهد فریمان - ابتدای فرعی طرق - بلوار شهید ساعی - جنب کارخانه قند شیرین

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E