ما

|مجاز
ما|بورس
آخرین قیمت
3,5550.06%
قیمت پایانی
3,554
حجم(مشکوک)
611/9K
 • ارزش معاملات
  2/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/01/08
  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29 (شرکت سامان سهام سپاهان)
  • ۱۴۰۲/۱/۸مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

ما
 • ارزش بازار28/4B
 • تعداد معاملات71
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول0
 • سرانه خرید حقیقی21/1K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
3,638بازه قیمت روز3,162
2/2B
حقیقی
2/2B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا4/4M
 • تعداد سهام8,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظ
و
-2.994,685105/4M8/4B-00.50%
ودی
و
2.024,8262/8B29/2B-00.80%
وسین
و
0.461,9513/9B11/5B-00.69%
اتکای
ا
1.676,6304/7B53/6B-136/4M0.89%
وآفری
و
-1.452,624982/7M31/1B--199/1M0.40%
ملت
م
2.741,48610/5B46B--71/9M1.24%
آسیا
آ
0.051,8498/8B57/4B-1/5B1.79%
ورازی
و
0.861,5337/7B29/1B--137/7M1.30%
پارسیان
پ
5.274,14986/3B53/3B-11/6B1.04%
دانا
د
-1.773,24062/3B62/7B--6/2B0.80%
البرز
ا
-0.092,3028/1B80/5B-140/2M0.61%
ومعلم
و
2.751,9095/1B11/3B-535/5M2.83%
اتکام
ا
0.865,8002/5B46/8B--772M0.88%
وتعاون
و
4.951,84611/6B9/2B--178/6M1.23%
اتکاسا
ا
2.993,57511/7B8/9B--2/7B4.93%
آواپارس
آ
1.021,78218/4B6/2B-67/8M1.80%
بتهران
ب
2.991,443150/9B0-13/6B3.56%