وپست

|مجاز
وپست|بورس
آخرین قیمت
6,9604.82%
قیمت پایانی
6,890
حجم(مشکوک)
6/9M
 • ارزش معاملات
  47/5B
 • تاثیر در شاخص
  110/72
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وپست
  • ارزش بازار114/1B
  • تعداد معاملات426
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/8B
  • سرانه خرید حقیقی56/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  6,750بازه قیمت روز6,110
  42/4B
  حقیقی
  39/6B
  2/3B
  حقوقی
  5B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا6/6M
  • تعداد سهام16,390,836,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  4.931,062380/6B143/6B-13/5B1.39%
  وبملت
  و
  0.263,394418/8B1204/4B--30B0.90%
  وملل
  و
  3.033,36822B68B-01.09%
  وشهر
  و
  -0.466,39043/7B101/2B-27/3B2.08%
  وکار
  و
  3.423,43818/7B162/8B--418/7M1.33%
  سامان
  س
  2.983,11212/6B150/2B-3/5B2.21%
  وپاسار
  و
  0.543,157144/1B865/3B--22/5B0.81%
  وسینا
  و
  -0.124,32620/1B108/9B--11/9M1.32%
  وبصادر
  و
  0.802,142391/2B375/1B--13/3B0.68%
  وتجارت
  و
  0.232,145188/9B480/8B-173M0.82%
  وخاور
  و
  1.324,67919/4B166/3B-3/4B1.39%
  وپارس
  و
  0.522,14461/4B335/5B--2/7B0.81%
  ونوین
  و
  3.964,10393/4B126/9B--22/4B0.93%
  وزمین
  و
  0.916,68013/2B26/7B-9/4B2.72%
  سمایه
  س
  -1.714,6325/9B18/2B-01.61%
  وگردش
  و
  2.887,860327/9B117/9B--78/6B0.49%