وپارس

|مجاز
وپارس|بورس
آخرین قیمت
2,1500.70%
قیمت پایانی
2,151
حجم(مشکوک)
83/6M
 • ارزش معاملات
  179/7B
 • تاثیر در شاخص
  67/59
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وپارس
  • ارزش بازار336/1B
  • تعداد معاملات83,553,147
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-16/3B
  • سرانه خرید حقیقی73/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,136بازه قیمت روز1,934
  160/2B
  حقیقی
  176/6B
  19/5B
  حقوقی
  3/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا57/9M
  • تعداد سهام156,340,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  4.931,062487/4B143/6B-50/7B1.97%
  وبملت
  و
  0.213,3921/2T1/2T--213/5B0.80%
  وملل
  و
  5.003,44287/5B69/3B-693/4M0.85%
  وشهر
  و
  -1.846,43088/7B99/8B-25/9B1.08%
  وپست
  و
  4.976,940152/7B114/2B-28/7B0.99%
  وکار
  و
  6.983,47847/2B168/4B-4/6B3.10%
  سامان
  س
  2.983,11234B150/2B-2B1.57%
  وپاسار
  و
  0.193,161407B862/3B--18/4B0.87%
  وسینا
  و
  -1.074,261151/4B107/9B--58/4B0.45%
  وبصادر
  و
  0.472,1241/2T373/9B--76/2B0.56%
  وتجارت
  و
  0.892,145665/9B483/9B--131/2B0.76%
  وخاور
  و
  -0.064,725108/1B164B--9/1B0.90%
  ونوین
  و
  4.994,131302B128/1B--41/9B0.98%
  وزمین
  و
  0.916,68021/1B26/7B-9/4B1.82%
  سمایه
  س
  2.994,69623/6B19B-95/1M2.00%
  وگردش
  و
  2.887,860339/2B117/9B--75/5B0.63%