لبوتان

آخرین قیمت
16,2401/06%
قیمت پایانی
16,2501/12%
حجم(مشکوک)
707/9K

لبوتان

|مجاز
گروه‌صنعتی‌بوتان‌|بورس
آخرین قیمت
16,2401/06%
قیمت پایانی
16,2501/12%
حجم(مشکوک)
707/9K
 • ارزش معاملات
  11/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-12/4%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  لبوتان
  • ارزش بازار40/6B
  • تعداد معاملات223
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول569/7M
  • سرانه خرید حقیقی9/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/53
  17,260بازه قیمت روز15,620
  11B
  حقیقی
  10/4B
  540/9M
  حقوقی
  1/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  19/37
  درصد سهم از صنعت
  4/84
  RSI
  48/48
  • حجم مبنا1M
  • تعداد سهام2,500,000,000
  • سهام شناور13.06%
  • EPS532
  • P/Eگروه-
  • P/S0/5378
  • میانگین حجم یک ماه2M
  • میانگین حجم سه ماه1/4M
  • میانگین حجم یک سال731/6K
  • میانگین ارزش یک ماه19B
  • میانگین ارزش سه ماه14B
  • میانگین ارزش یک سال12/1B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Maabedi@butaneindustrial.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضا عابدی میران
   نشانی امور سهام:
   ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان دوازدهم، کارخانه صنعتی بوتان

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وتوشه
  و
  1/687,84028B47/2B5/63%2/9B0/78%5/99
  لازما
  ل
  1/9539,25015B8/5B1/02%09/5%167/13
  تپکو
  ت
  -2/722,541150B53/7B6/4%13/8B0/8%236/23
  لخانه
  ل
  2/8929,50010/3B27/3B3/25%-2/2B2/46%-
  تکنو
  ت
  0/697,31045/1B6/1B0/73%-2/3B0/91%1,171/69
  تراک
  ت
  9/991,803202/7M97/7M0/01%---
  تپمپی
  ت
  0/0333,82022/9B37/4B4/45%832/5M0/96%6/61
  تفیرو
  ت
  2/946,1501/6M553/8M0/07%0-3/37
  لخزر
  ل
  1/4516,78011/8B27/9B3/33%597/7M1/22%8/41
  تکمبا
  ت
  6/878,21086/9B14/2B1/69%4/3B1/21%28/11
  تایرا
  ت
  3/8211,06081/1B142/5B16/98%42/8B2/11%8/3
  تکشا
  ت
  4/9955,40084/3B11/1B1/32%6/6B1/38%-
  لابسا
  ل
  4/9210,21023/3B27/6B3/29%5/1B3/6%21/33
  لسرما
  ل
  4/9831,63029/8B7B0/83%7/5B1/5%23/77
  تمحرکه
  ت
  -2/788,07040B2/9B0/34%00/96%-
  تاتمس
  ت
  -2/97140,5005/1B15/9B1/9%-4/1B0/03%-
  انتخاب
  ا
  6/9934,650260/6B352B41/95%40/8B5/16%-
  گلدیرا
  گ
  4/926,800200/6B57/1B6/81%66/5B2/59%-