ملت

|مجاز
ملت|بورس
آخرین قیمت
1,5274.45%
قیمت پایانی
1,502
حجم(مشکوک)
10/3M
 • ارزش معاملات
  15/6B
 • تاثیر در شاخص
  32/31
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (شرکت گروه انرژی مهستان)
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

ملت
 • ارزش بازار46/8B
 • تعداد معاملات466
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-71/9M
 • سرانه خرید حقیقی76/3K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
1,515بازه قیمت روز1,317
14/8B
حقیقی
14/8B
547/8M
حقوقی
475/8M
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا12/3M
 • تعداد سهام30,657,213,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظ
و
-2.994,6781/2B8/4B-00.33%
ودی
و
1.964,8405/7B29/2B-405/5M1.08%
وسین
و
2.051,9535/3B11/7B--459M0.89%
اتکای
ا
3.796,6507B54/7B-684/7M0.90%
وآفری
و
-1.292,6241B31/1B--199/1M0.53%
آسیا
آ
0.921,85618/3B57/8B--4/6B1.00%
ورازی
و
0.991,53210/6B29/1B--137/7M1.15%
پارسیان
پ
5.094,14791/6B53/2B-11/6B0.96%
ما
م
0.763,5716/4B28/6B--2/8B0.96%
دانا
د
-0.673,23983/9B63/4B--5/2B0.85%
البرز
ا
1.132,30417/1B81/5B--543/7M0.70%
ومعلم
و
2.641,9197/9B11/3B--1B1.70%
اتکام
ا
-2.075,7903/9B45/4B--1/6B0.50%
وتعاون
و
4.951,84615/7B9/2B-929M1.51%
اتکاسا
ا
2.993,57512/7B8/9B--3/4B6.14%
آواپارس
آ
2.551,78727/1B6/3B-67/8M2.07%
بتهران
ب
2.991,443153/1B0-14/4B3.85%