بفجر

آخرین قیمت
24,9701/01%
قیمت پایانی
24,7600/16%
حجم(مشکوک)
731/5K

بفجر

|مجاز
فجر انرژی خلیج فارس|بورس
آخرین قیمت
24,9701/01%
قیمت پایانی
24,7600/16%
حجم(مشکوک)
731/5K
 • ارزش معاملات
  18/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-13/09%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بفجر
  • ارزش بازار486/9B
  • تعداد معاملات206
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/8B
  • سرانه خرید حقیقی7/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/62
  25,960بازه قیمت روز23,500
  14/3B
  حقیقی
  18B
  4B
  حقوقی
  223M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  8/76
  درصد سهم از صنعت
  33/83
  RSI
  45/31
  • حجم مبنا4M
  • تعداد سهام19,500,000,000
  • سهام شناور30.06%
  • EPS3,570
  • P/Eگروه-
  • P/S4/7533
  • میانگین حجم یک ماه3/4M
  • میانگین حجم سه ماه2/6M
  • میانگین حجم یک سال2/9M
  • میانگین ارزش یک ماه59/8B
  • میانگین ارزش سه ماه40/2B
  • میانگین ارزش یک سال47/6B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@fajrco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی زال خانی
   نشانی امور سهام:
   استان خوزستان ،شهرستان بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2 و 4 - کد پستی 6357136345

  نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  1/231,75513/4B131/9B9/17%-318M1/31%43/38
  بمپنا
  ب
  0/5812,34048/7B93/5B6/5%7/8B1/24%19/57
  دماوند
  د
  -0/6124,65050/4B135/5B9/42%-8/3B1/09%27/66
  مبین
  م
  -0/0537,19022/2B752/4B52/28%-2/2B0/61%9/16
  بکهنوج
  ب
  -0/121,73711/9B27/8B1/93%-3/9B0/92%-
  بگیلان
  ب
  2/3318,60015B81/3B5/65%4B16/79%23/21
  بزاگرس
  ب
  4/818,460139/4B51B3/54%26/3B1/62%20/77
  بجهرم
  ب
  2/643,286124/8B79/7B5/54%-429/2M1/59%27/79
  آبادا
  آ
  -4/9915,31092B38/1B2/65%-3/2B2/29%-
  بپیوند
  ب
  -0/1216,07020/5B48B3/34%-5/5B6/67%-