بفجر

|مجاز
بفجر|بورس
آخرین قیمت
23,2802.24%
قیمت پایانی
22,840
حجم(مشکوک)
768/5K
 • ارزش معاملات
  17/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بفجر
  • ارزش بازار454B
  • تعداد معاملات768,533
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/6B
  • سرانه خرید حقیقی6/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  23,890بازه قیمت روز21,630
  17/8B
  حقیقی
  15/2B
  17/2M
  حقوقی
  2/6B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا4/4M
  • تعداد سهام19,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E