پکرمان

|مجاز
پکرمان|بورس
آخرین قیمت
23,3300.69%
قیمت پایانی
23,330
حجم(مشکوک)
395/6K
 • ارزش معاملات
  9/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پکرمان
  • ارزش بازار58/9B
  • تعداد معاملات395,643
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1/5B
  • سرانه خرید حقیقی4/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  23,330بازه قیمت روز21,110
  7/8B
  حقیقی
  9/3B
  1/5B
  حقوقی
  2/5M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1M
  • تعداد سهام2,526,500,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پکویر
  پ
  3.704,43065/8B28/8B--1/4B0.59%
  پاسا
  پ
  2.1811,63049/6B22/2B--11/1B0.87%
  پتایر
  پ
  6.981,82484/4B23/7B--2/5B2.66%
  پیزد
  پ
  5.0014,28043/1B29/2B-7/1B6.88%
  پار تا
  پ
  0.578,85044/2B41/7B--124/1M0.74%