اسیاتک

آخرین قیمت
11,1903/13%
قیمت پایانی
11,1803/04%
حجم(مشکوک)
8/5M

اسیاتک

|مجاز
انتقال داده های آسیاتک|بورس
آخرین قیمت
11,1903/13%
قیمت پایانی
11,1803/04%
حجم(مشکوک)
8/5M
 • ارزش معاملات
  94/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-22/09%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  اسیاتک
  • ارزش بازار33/6B
  • تعداد معاملات2,468
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول15/2B
  • سرانه خرید حقیقی14/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/36
  11,250بازه قیمت روز10,190
  94/2B
  حقیقی
  79B
  291/6M
  حقوقی
  15/4B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  23/57
  درصد سهم از صنعت
  27/2
  RSI
  42/37
  • حجم مبنا1/3M
  • تعداد سهام3,000,000,000
  • سهام شناور23.67%
  • EPS716
  • P/Eگروه-
  • P/S3/3101
  • میانگین حجم یک ماه10/4M
  • میانگین حجم سه ماه9/3M
  • میانگین حجم یک سال15/6M
  • میانگین ارزش یک ماه166/5B
  • میانگین ارزش سه ماه168/5B
  • میانگین ارزش یک سال230B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدعلی یوسفی زاده
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  اوان
  ا
  -5/4721,600710B9/7B7/88%-2/4B0/79%559/31
  های وب
  ه
  0/913,137560/3B93/2B75/55%-0/79%3/31
  بازرگام
  ب
  1/196,8109/9B20/5B16/58%-5/3B0/52%-