اسیاتک

آخرین قیمت
10,910-0/91%
قیمت پایانی
10,980-0/27%
حجم(مشکوک)
7/5M

اسیاتک

|مجاز
انتقال داده های آسیاتک|بورس
آخرین قیمت
10,910-0/91%
قیمت پایانی
10,980-0/27%
حجم(مشکوک)
7/5M
 • ارزش معاملات
  82/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/93%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  اسیاتک
  • ارزش بازار32/7B
  • تعداد معاملات2,363
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول10/4B
  • سرانه خرید حقیقی11K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/28
  11,250بازه قیمت روز10,190
  70/1B
  حقیقی
  59/8B
  11/9B
  حقوقی
  22/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  23/57
  درصد سهم از صنعت
  26/31
  RSI
  43/46
  • حجم مبنا1/3M
  • تعداد سهام3,000,000,000
  • سهام شناور23.67%
  • EPS716
  • P/Eگروه-
  • P/S3/3101
  • میانگین حجم یک ماه10/4M
  • میانگین حجم سه ماه9/3M
  • میانگین حجم یک سال15/6M
  • میانگین ارزش یک ماه166/5B
  • میانگین ارزش سه ماه168/5B
  • میانگین ارزش یک سال230B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدعلی یوسفی زاده
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  اوان
  ا
  6/8921,550479/5B10/1B8/14%-1/18%559/31
  های وب
  ه
  0/913,137560/3B93/2B74/94%-0/79%3/31
  بازرگام
  ب
  1/597,02013/3B21/1B16/93%-3/9B2/15%-