آپ

آخرین قیمت
10,250-2/01%
قیمت پایانی
10,310-1/43%
حجم(مشکوک)
4/6M

آپ

|مجاز
آسان پرداخت پرشین|بورس
آخرین قیمت
10,250-2/01%
قیمت پایانی
10,310-1/43%
حجم(مشکوک)
4/6M
 • ارزش معاملات
  47/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/1%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  آپ
  • ارزش بازار56/9B
  • تعداد معاملات834
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول385/1M
  • سرانه خرید حقیقی19/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/49
  10,700بازه قیمت روز9,300
  46/7B
  حقیقی
  46/3B
  513/2M
  حقوقی
  898/3M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  51/53
  درصد سهم از صنعت
  5/51
  RSI
  55/87
  • حجم مبنا2/2M
  • تعداد سهام5,550,000,000
  • سهام شناور14.02%
  • EPS236
  • P/Eگروه-
  • P/S0/7545
  • میانگین حجم یک ماه5/1M
  • میانگین حجم سه ماه4/1M
  • میانگین حجم یک سال7M
  • میانگین ارزش یک ماه33/9B
  • میانگین ارزش سه ماه27B
  • میانگین ارزش یک سال50/1B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: stock.ap@asanpardakht.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضا اسکندریون
   نشانی امور سهام:
   استان زنجان، شهر زنجان، خیابان گاوازنگ، بلوار استاد یوسف ثبوتی، خیابان پارک علم و فناوری، پلاک 0، ساختمان پارک علم و فناوری، طبقه سوم، واحد 306

  نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  افرا
  ا
  4/4931,250171/6B19/6B1/9%21/8B1/54%23/01
  مفاخر
  م
  2/4413,12038/3B10/9B1/06%-520M1/49%118/79
  فن آوا
  ف
  -2/926,320343/2M13/9B1/35%00/33%-
  رتاپ
  ر
  -3/794,87038/3B43/4B4/2%-3/2B0/74%7/75
  رانفور
  ر
  0/287,03058/4B253/8B24/59%-11B1/58%10/63
  مداران
  م
  29,23020/7B17/9B1/74%01/11%10/35
  رکیش
  ر
  -1/874,60915/9B31/9B3/09%-942/2M0/88%33/41
  سیستم
  س
  1/7315,840112/8B159B15/41%-2/4B0/74%21/67
  پرداخت
  پ
  -2/3712,6205/4B99B9/6%-230/8M0/39%23/47
  سپ
  س
  -2/4716,61011/4B185/6B17/98%-8/7B0/43%61/53
  رافزا
  ر
  2/4255,60095/5B19/3B1/87%-2/5B3/66%31/35
  سپیدار
  س
  -4/3664,50065B45/3B4/39%-3/4B8/51%-
  توسن
  ت
  -0/2619,02096B57B5/52%51/6B13/25%-
  تپسی
  ت
  0/156,93024/5B16/9B1/64%-7/9B0/56%-
  پی پاد
  پ
  -4/9719,870875/3B58/5B5/67%-5/55%-