کلوند

آخرین قیمت
46,7300/43%
قیمت پایانی
46,9400/88%
حجم(مشکوک)
167/6K

کلوند

|مجاز
کاشی الوند|بورس
آخرین قیمت
46,7300/43%
قیمت پایانی
46,9400/88%
حجم(مشکوک)
167/6K
 • ارزش معاملات
  7/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/21%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کلوند
  • ارزش بازار18/7B
  • تعداد معاملات208
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-227M
  • سرانه خرید حقیقی1/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/71
  50,800بازه قیمت روز45,980
  7/7B
  حقیقی
  7/9B
  227M
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  8/69
  درصد سهم از صنعت
  13/14
  RSI
  43/14
  • حجم مبنا307/1K
  • تعداد سهام400,000,000
  • سهام شناور26.68%
  • EPS5,009
  • P/Eگروه-
  • P/S1/6575
  • میانگین حجم یک ماه1/1M
  • میانگین حجم سه ماه860/3K
  • میانگین حجم یک سال1M
  • میانگین ارزش یک ماه32/2B
  • میانگین ارزش سه ماه22/3B
  • میانگین ارزش یک سال25/7B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@alvandtileco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حمیدرضا هوشیاری
   نشانی امور سهام:
   قزوین شهر صنعتی البرز بلوار این سینا حکمت 14

  نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کحافظ
  ک
  0/387,95026/7B40/6B28/56%-14/5B0/62%8/42
  کصدف
  ک
  2/9538,35048/3B9/2B6/47%-2/03%16/53
  کپارس
  ک
  1/2310,73027/1B17/5B12/32%-0/92%7/18
  کترام
  ک
  -2/4716,69018/2B14/8B10/44%-4B1/18%8/43
  کسعدی
  ک
  511,1704/5B11/6B8/13%3B30/77%10/23
  کساوه
  ک
  -2/2275,8807/3B39/7B27/89%-595/1M0/6%7/98
  کهرام
  ک
  -1/9451,5501/2B3/8B2/67%00/2%-
  کآرا
  ک
  35,00980/8M5B3/53%02%-