اخزا005

|مجاز
اخزا005|فرابورس
آخرین قیمت
707,9700.64%
قیمت پایانی
705,900
حجم
26/8K
 • ارزش معاملات
  18/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  اخزا005
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات26,800
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی3/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  -بازه قیمت روز-
  12B
  حقیقی
  8B
  6/9B
  حقوقی
  10/9B
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E