رشد آفرین سرمایه
قیمت صدور
9,918
تصویر صندوق رشد آفرین سرمایه

رشد آفرین سرمایه

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
 • قیمت صدور
  9,918
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  988/01 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان سودآفرین
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۹/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
988,009,001,934
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  9,918ریال
 • قیمت ابطال
  9,880ریال
 • قیمت آماری
  9,880ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %100/00
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  0میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولی -
 • حسابرس -
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت https://roshdafarinfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام54/91%نقد و بانک25/2%اوراق مشارکت17/88%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/02%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق