آسمان دامون
قیمت صدور
10,013
آ

آسمان دامون

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
 • قیمت صدور
  10,013
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/00 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/1%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۹/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,001,261,083,420
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,013ریال
 • قیمت ابطال
  10,013ریال
 • قیمت آماری
  10,003ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/1
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %100/00
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/55
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/77
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  210/00 ریال
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  0میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری فاطمه کداری,مسعود بهرامی,هانیه حق محمد خرقانی
 • متولی حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
 • حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت https://admfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک79/37%اوراق مشارکت19/58%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/05%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد