راسا الگوریتم

قیمت صدور
1,010,5015%

راسا الگوریتم

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,010,5015%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  540,563/17میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1.05 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • +1/93%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
540,563,166,162
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱/۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,010,501
 • قیمت ابطال (ریال)1,010,402
 • قیمت آماری (ریال)1,020,994
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال1.05%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/73%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)20,154
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • سقف واحد های صندوق
  5,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  10/7%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)4,511,888
 • مدیران سرمایه گذارینکیسا خرّم,امیر سیرانی,احسان محمودی
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://rasafund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق