مروارید آگاه

قیمت صدور
11,3925%

مروارید آگاه

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
11,3925%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  4,383,482/74میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0.96 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +12/44%
  • 0%
  • 0%
  • +11/77%
  • +6/03%
  • +1/97%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,383,482,742,959
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۹/۷(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)11,392
 • قیمت ابطال (ریال)11,387
 • قیمت آماری (ریال)11,496
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال0.96%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • سقف واحد های صندوق
  1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  38/49%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)7,006,710
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://morvaridagahfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق