شکوه اوج دماوند

قیمت صدور
10,1345%

شکوه اوج دماوند

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
10,1345%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  9,472,284/72میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0.22 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +18/01%
  • 0%
  • 0%
  • +10/88%
  • +5/51%
  • +1/92%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,472,284,715,083
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,134
 • قیمت ابطال (ریال)10,106
 • قیمت آماری (ریال)10,128
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال0.22%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/02%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)204
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • سقف واحد های صندوق
  4,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  23/43%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)31,037,691
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه دماوند
 • آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق