ترنج سودمند

قیمت صدور
1,011,7145%

ترنج سودمند

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,011,7145%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1,566,711/5میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  4.47 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +16/72%
  • 0%
  • 0%
  • +11/57%
  • +5/97%
  • +1/99%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ترنج
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,566,711,501,536
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۲(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,011,714
 • قیمت ابطال (ریال)1,010,740
 • قیمت آماری (ریال)1,055,956
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال4.47%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/5%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)20,809
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • سقف واحد های صندوق
  500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  0/31%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)504,288,779
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://www.toranj.fund
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق