مختص اوراق دولتی کاریزما

قیمت صدور
12,3515%

مختص اوراق دولتی کاریزما

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
12,3515%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  1,662,071/76میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1.23 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +22/17%
  • 0%
  • 0%
  • +11/34%
  • +5/58%
  • +1/82%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,662,071,756,067
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)12,351
 • قیمت ابطال (ریال)12,346
 • قیمت آماری (ریال)12,498
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال1.23%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
 • سقف واحد های صندوق
  500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  26/92%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)4,512,827
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,وحید ویسی زاده,ساناز ذبیحی طاری
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق