مختص اوراق دولتی کاریزما

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
11,8705%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  1,176,414/99میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -3.78 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +17/48%
  • 0%
  • 0%
  • +10/81%
  • +5/15%
  • +1/83%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,176,414,989,116
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)11,870
 • قیمت ابطال (ریال)11,865
 • قیمت آماری (ریال)12,331
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-3.78%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  19.83%
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,وحید ویسی زاده,ساناز ذبیحی طاری
 • متولیموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق