مختلط کاریزما

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
17,3105%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  1,391,297/941میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +70/80%
  • 0%
  • +54/34%
  • +40/48%
  • +23/76%
  • +10/76%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,391,297,941,237
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۴/۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)17,310
 • قیمت ابطال (ریال)17,235
 • قیمت آماری (ریال)17,235
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  16.14%
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدحسن آهو,فرهاد ترکستانی,امیر سعیدی
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://charismabalancedfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق