اعتبار آفرین ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۹
قیمت صدور
100,7035%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  6,968,064/64میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.72 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +49/87%
  • 0%
  • +20/37%
  • +10/37%
  • +5/26%
  • +1/86%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان اعتبار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,968,064,643,574
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۶/۲۷(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)100,703
 • قیمت ابطال (ریال)100,506
 • قیمت آماری (ریال)99,785
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.72%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۹
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  69.33%
 • مدیران سرمایه گذاریحمزه کاظمی محسن آبادی,سید علی رئیس زاده,محمد جمالی حسنجانی
 • متولیمؤسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://etebarafarin.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق