اندوخته آمیتیس

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,012,7185%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  9,366,078/518میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.37 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +56/66%
  • 0%
  • +19/74%
  • +8/60%
  • +3/72%
  • +1/71%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,366,078,517,568
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,012,718
 • قیمت ابطال (ریال)1,012,128
 • قیمت آماری (ریال)1,008,386
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.37%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  10,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  92.54%
 • مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
 • متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق