ثروت ستارگان

صندوق در صندوق|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,907,1615%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  2,070,892/53میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +90/30%
  • 0%
  • +26/49%
  • +18/41%
  • +3/90%
  • +4/10%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,070,892,530,037
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۱۲/۴(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,907,161
 • قیمت ابطال (ریال)1,903,014
 • قیمت آماری (ریال)1,903,014
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  5,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  21.76%
 • مدیران سرمایه گذاریمسعود رمضان پور طریقی,منیره لطف الهی,مهدی انواری
 • متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://starsfof.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق