زمرد نو ویرا ذوب آهن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,008,5675%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  675,723/168میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.50 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +80/20%
  • 0%
  • +20/19%
  • +10/83%
  • +5/07%
  • +1/66%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
675,723,167,919
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۱۷(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,008,567
 • قیمت ابطال (ریال)1,007,702
 • قیمت آماری (ریال)1,002,664
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.50%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  4,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  16.76%
 • مدیران سرمایه گذاریابوالفضل جعفری ماهوک,رضا مشهدی,ابوالفضل عطار
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://nsfmf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق