ثابت نامی مفید

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
10,0515%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1,989,234/244میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  1.36 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +105/66%
  • +103/39%
  • +18/49%
  • +9/28%
  • +5/02%
  • +1/72%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,989,234,244,013
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,051
 • قیمت ابطال (ریال)10,040
 • قیمت آماری (ریال)9,905
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری1.36%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  19.81%
 • مدیران سرمایه گذاریسیدعلیرضا آدمن,حسین قاسمی,شهاب زنجانی ها
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://namifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق