هدیه فارابی

قیمت صدور
10,1905%

هدیه فارابی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
10,1905%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  7,770,990/64میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0.11 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +120/42%
  • +113/32%
  • +21/66%
  • +11/26%
  • +5/73%
  • +1/84%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,770,990,635,782
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,190
 • قیمت ابطال (ریال)10,175
 • قیمت آماری (ریال)10,164
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.11%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/96%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)195
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • سقف واحد های صندوق
  1,500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  50/91%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)7,502,966
 • مدیران سرمایه گذاریرضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
 • متولیموسسه حسابرسی بهرادمشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://exir2.irfarabi.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق