پاداش اعتماد تمدن

قیمت صدور
10,0225%

پاداش اعتماد تمدن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
10,0225%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  2,039,051/46میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0.09 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +129/26%
  • +115/16%
  • +20/62%
  • +10/21%
  • +4/99%
  • +2/13%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,039,051,455,893
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۶/۲۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,022
 • قیمت ابطال (ریال)10,013
 • قیمت آماری (ریال)10,004
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.09%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/08%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)179
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • سقف واحد های صندوق
  1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  20/36%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)7,981,258
 • مدیران سرمایه گذاریمجید آقا تقی,سمیرا النجانی,الیاس مبرهن
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://toseefarazfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق