آوای سهام کیان

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
48,206,3275%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  4,353,600/995میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +4491/72%
  • +2597/55%
  • +64/59%
  • +60/98%
  • +28/56%
  • +17/57%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,353,600,995,292
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)48,206,327
 • قیمت ابطال (ریال)47,871,754
 • قیمت آماری (ریال)47,871,754
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  400,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  22.74%
 • مدیران سرمایه گذاریعلی نوریان,دانش قراگوزلو,نسیبه سادات شبیری
 • متولیموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://kianfunds2.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق