آوای سهام کیان

قیمت صدور
48,180,794

آوای سهام کیان

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  48,180,794
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 4/54 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +4,489/78%
  • +1,056/91%
  • +60/92%
  • -1/29%
  • -3/32%
  • -0/01%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,540,387,290,845
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 48,180,794
 • قیمت ابطال
  ریال 47,851,475
 • قیمت آماری
  ریال 47,851,475
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 400,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  23/72%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 14/70 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعلی نوریان,نسیبه سادات شبیری,بهاره بخشی زاده برج
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://kianfunds2.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام96/87%نقد و بانک2/04%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/09%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق