آوای سهام کیان
قیمت صدور
48,603,943
تصویر صندوق آوای سهام کیان

آوای سهام کیان

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  48,603,943
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  4/46 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/48%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,462,200,054,269
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  48,603,943ریال
 • قیمت ابطال
  48,269,745ریال
 • قیمت آماری
  48,981,784ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %1/48
 • سقف واحد‌های صندوق
  400,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %23/11
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  14,948,482میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری نسیبه سادات شبیری,بهاره بخشی زاده برج,ابوالفضل عرفانیان
 • متولی موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت https://kianfunds2.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام98/21%نقد و بانک0/13%اوراق مشارکت1/36%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/3%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق