در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,009,4695%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  11,332,144/711میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.32 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +144/55%
  • +109/99%
  • +21/19%
  • +10/99%
  • +5/89%
  • +1/96%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,332,144,711,387
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۳(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,009,469
 • قیمت ابطال (ریال)1,008,548
 • قیمت آماری (ریال)1,005,332
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.32%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  2.25%
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسحسابرسی بهمند
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.emelalfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق