مشترک صبای هدف

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,004,8175%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  324,178/18میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  2.35 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +156/27%
  • +107/46%
  • +15/89%
  • +8/59%
  • +5/34%
  • +1/78%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان هدف
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
324,178,179,560
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۲(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,004,817
 • قیمت ابطال (ریال)1,003,893
 • قیمت آماری (ریال)980,812
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری2.35%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  4,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  8.07%
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد شوریابی,عباسعلی حقانی نسب,علی فرجی پو
 • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • حسابرسموسسه حسابرسی امجد تراز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.hadafmf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق