اندوخته توسعه صادرات آرمانی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۹
قیمت صدور
1,014,9975%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  133,312,532/59میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.06 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +144/55%
  • +101/29%
  • +20/98%
  • +10/52%
  • +5/44%
  • +1/73%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
133,312,532,590,585
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۲۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,014,997
 • قیمت ابطال (ریال)1,014,135
 • قیمت آماری (ریال)1,013,532
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.06%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۹
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  200,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  65.73%
 • مدیران سرمایه گذاریامیر ساوجی نیا,سید محمد تقی پورمقیم
 • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی بانک توسعه صادرات ایران
 • آدرس سایتhttps://www.edbifund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق