اندوخته توسعه صادرات آرمانی
قیمت صدور
1,008,326
تصویر صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی

اندوخته توسعه صادرات آرمانی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,008,326
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  119/06 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
119,063,578,752,666
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,008,326ریال
 • قیمت ابطال
  1,007,326ریال
 • قیمت آماری
  1,007,291ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %59/10
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23/44
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %26/13
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/91 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  82,483,487میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریامیر ساوجی نیا,سید محمد تقی پورمقیم,ندا بشیری
 • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttps://www.edbifund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام12/48%نقد و بانک29/66%اوراق مشارکت53/84%واحدهای صندوق2/84%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/18%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق