مشترک نوین نگر آسیا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
30,7715%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  368,671/80میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.60 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +196/48%
  • +186/06%
  • +22/08%
  • +10/42%
  • +5/15%
  • +1/77%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
368,671,804,649
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۲۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)30,771
 • قیمت ابطال (ریال)30,750
 • قیمت آماری (ریال)30,566
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.60%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  50,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  23.98%
 • مدیران سرمایه گذاریعلی شکوهی,کیوان ایرانی,زهرا جمالی پیرسرا
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://www.novinnegarfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق