توسعه تعاون صبا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,006,4185%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  36,196,193/82میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -1.00 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +150/46%
  • +107/68%
  • +19/29%
  • +9/69%
  • +5/10%
  • +1/73%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
36,196,193,823,267
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۸/۲۳(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,006,418
 • قیمت ابطال (ریال)1,004,386
 • قیمت آماری (ریال)1,014,485
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.00%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  36.04%
 • مدیران سرمایه گذاریریحانه خیاطی داریان,هادی قدیری,مریم حبیبی سیاهپوش
 • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی هشیار بهمند
 • ضامن نقد شوندگیبانک توسعه تعاون
 • آدرس سایتhttp://stts.sababroker.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق