مشترک مبین سرمایه
قیمت صدور
414,238
تصویر صندوق مشترک مبین سرمایه

مشترک مبین سرمایه

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  414,238
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  589/34 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مروارید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۸/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
589,341,918,766
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  414,238ریال
 • قیمت ابطال
  411,375ریال
 • قیمت آماری
  411,375ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  20,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %7/16
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  7,691,316میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسامان یوسفی,سینا سعادت زاده
 • متولیحسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسحسابرسی هوشیار ممیز
 • آدرس سایتhttps://fund.mobinsb.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام98/53%نقد و بانک0/27%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/2%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق