در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,042,7945%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  40,379,537/81میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -3.16 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +144/66%
  • +98/89%
  • +21/08%
  • +10/29%
  • +5/20%
  • +1/74%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
40,379,537,809,737
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۰(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,042,794
 • قیمت ابطال (ریال)1,040,879
 • قیمت آماری (ریال)1,074,825
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-3.16%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  40,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  96.98%
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد محمدی,امین تفضلی مقدم,نسترن اسدیان فیلی
 • متولیحسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttps://omidansarfunds.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق