با درآمد ثابت کوثر یکم

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۶/۲۰
قیمت صدور
1,236,4655%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  19,811,756/76میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -0.65 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +168/80%
  • +127/19%
  • +22/21%
  • +8/91%
  • +5/44%
  • +3/41%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری آبان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,811,756,760,240
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۷/۲۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,236,465
 • قیمت ابطال (ریال)1,234,278
 • قیمت آماری (ریال)1,242,301
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.65%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۱/۶/۲۰
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  16.05%
 • مدیران سرمایه گذاریبابک حقیقی مهمانداری,مازیار حقیقی مهمانداری,فاطمه فرشاد بخشایش
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://kosar1fund.com/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق