نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص

قیمت صدور
137,3715%

نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
137,3715%
 • دوره تقسیم سود
  6ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  320,597/03میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +206/22%
  • +162/74%
  • +28/79%
  • +20/27%
  • +11/23%
  • +0/77%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
6 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
320,597,032,306
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)137,371
 • قیمت ابطال (ریال)137,244
 • قیمت آماری (ریال)137,244
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)9,344
 • سقف واحد های صندوق
  50,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  4/67%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)6,547,657
 • مدیران سرمایه گذاریسحر باقری,عرفان کریمی,زهرا رستمی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه تمدن
 • آدرس سایتhttp://www.mpfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق