گنجینه امید ایرانیان
قیمت صدور
111,159
تصویر صندوق گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۷
 • قیمت صدور
  111,159
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  60/91 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/08%
 • بیشتر
 • بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • 5 سال
  • 1 سال
  • 6 ماه
  • 3 ماه
  • 1 ماه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
60,905,615,564,522
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  111,159ریال
 • قیمت ابطال
  111,063ریال
 • قیمت آماری
  108,750ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-2/08
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %54/84
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۷
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/25
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %27/14
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  2/25 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  50,200,829میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعبدالله دریابر,حامد دانشخواهی,حسین صیادلو
 • متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی هشیاربهمند
 • آدرس سایتhttps://ganjinehomidfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام8/4%نقد و بانک38/2%اوراق مشارکت51/73%واحدهای صندوق1/16%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/51%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق