با در آمد ثابت کاریزما

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,007,5175%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  27,110,349/794میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -2.46 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +226/60%
  • +61/08%
  • +21/60%
  • +11/01%
  • +5/76%
  • +1/92%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
27,110,349,794,032
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۹/۲۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,007,517
 • قیمت ابطال (ریال)1,006,439
 • قیمت آماری (ریال)1,031,867
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-2.46%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  26.94%
 • مدیران سرمایه گذاریرامتین خدادادی,سعید ویسی زاده,شقایق افشار
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://charismafixedincome.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق