ثابت حامی

قیمت صدور
56,3465%

ثابت حامی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۵
قیمت صدور
56,3465%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  222,547,125/76میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1.45 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +459/19%
  • +157/55%
  • +20/87%
  • +10/17%
  • +5/12%
  • +1/69%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
222,547,125,761,550
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۱۲(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)56,346
 • قیمت ابطال (ریال)56,335
 • قیمت آماری (ریال)57,153
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال1.45%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۵
 • سقف واحد های صندوق
  5,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  79/01%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)59,139,481
 • مدیران سرمایه گذاریرضا ابراهیمی قلعه حسن,سروش حاجی ابولی,حسن قاسمی
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی آزمون پرداز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.hamifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق