حکمت آشنا ایرانیان

قیمت صدور
1,002,4065%

حکمت آشنا ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,002,4065%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  10,793,394/75میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  5.57 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +147/27%
  • +120/11%
  • +23/1%
  • +12/66%
  • +6/82%
  • +2/05%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
10,793,394,754,988
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,002,406
 • قیمت ابطال (ریال)1,000,685
 • قیمت آماری (ریال)1,056,471
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال5.57%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/01%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)21,241
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • سقف واحد های صندوق
  35,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  30/82%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)24,272,259
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://www.afund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق