مشترک صنعت و معدن

قیمت صدور
1,058,8625%

مشترک صنعت و معدن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,058,8625%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  4,002,872/19میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3.42 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +152/47%
  • +149/94%
  • +19/84%
  • +13/07%
  • +6/14%
  • +2/02%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,002,872,194,097
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۲۶(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,058,862
 • قیمت ابطال (ریال)1,057,807
 • قیمت آماری (ریال)1,093,993
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال3.42%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)22,128
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • سقف واحد های صندوق
  5,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  75/68%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)1,287,443
 • مدیران سرمایه گذاری,علی اسکینی,نوید رجبی یعقوبی,مسلم شجاعی
 • متولیموسسه حسابرسی آزمودگان
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://www.smfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق