مشترک سپهر تدبیرگران

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
قیمت صدور
1,002,0825%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  16,322,769/367میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.65 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +200/04%
  • +113/45%
  • +19/40%
  • +9/80%
  • +4/99%
  • +1/73%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,322,769,367,128
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,002,082
 • قیمت ابطال (ریال)1,000,456
 • قیمت آماری (ریال)994,027
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.65%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۱/۱۰/۱۶
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  50,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  32.63%
 • مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,عادل محمدی سلیم,علی علیدادی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه لوتوس پارسیان
 • آدرس سایتhttp://www.tadbirfunds.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق