مشترک گنجینه مهر

قیمت صدور
15,824,1215%

مشترک گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
15,824,1215%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  1,088,443/35میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0.20 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +1,448/62%
  • +843/08%
  • +47/29%
  • +49/44%
  • +15/5%
  • -3/7%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,088,443,351,242
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)15,824,121
 • قیمت ابطال (ریال)15,760,836
 • قیمت آماری (ریال)15,728,806
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.20%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
 • سقف واحد های صندوق
  700,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  9/87%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)9,984,070
 • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,الیار مهاجر رهبری,محدثه منادی
 • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق