مشترک گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
14,362,7735%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  990,644/09میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -0.73 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +1306/29%
  • +768/15%
  • +45/33%
  • +41/31%
  • +22/80%
  • +5/89%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
990,644,094,266
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)14,362,773
 • قیمت ابطال (ریال)14,309,669
 • قیمت آماری (ریال)14,414,246
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.73%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  700,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  9.89%
 • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,الیار مهاجر رهبری,محدثه منادی
 • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق